International Journal of Multidisciplinary Research and Development

International Journal of Multidisciplinary Research and Development


International Journal of Multidisciplinary Research and Development
International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Vol. 5, Issue 4 (2018)

Frazeologjia në satirën e Gjergj Fishtës


Meri Markiҫi

Në këtë artikull do të përpiqemi ta shohim Gjergj Fishtën, sa i shquar për epikën epope që krijoi dhe e ngriti një monument letrar, aq është i pashembullt, ndoshta i paarritshëm, në llojin e satirës therëse, ironike dhe depërtuese e shkatërruese që sjell në poemat e veta. Del në pah se burimi i frazeologjizmave të përdorura nga Fishta, përveç atyre që rrjedhin nga hapësira e Gropës së Shkodrës, janë edhe nga vendlindja e tij, Fishta (Zadrima) ku lindi e u formua gjuhësisht në hapat e parë të jetës. Kërkimi përqendrohet kryesisht tek trashëgimi letrar i poetit duke vështruar njësitë frazeologjike, jo aq për shumësinë dhe dendurinë e praninë, por kryesisht për rolin e tyre në karakterizimin e personazheve, karaktereve letrare, në vepra themelore, si “Gomari i Babatasit” dhe poema të tjera satirike nga përmbledhja e para një shekulli “Anzat e Parnasit”, “Gjuha e mësimit”, “Makaronjana”, etj. Frazeologjizmat satirike natyrisht, do të jenë të ndryshme nga njësi frazeologjike në krijimet epike.
Ndërkohë, është vënë në dukje gjatë punimit se Fishta përdor me mjeshtri të lartë njësitë frazeologjike, jo aq për vendin ku i sjell, por për teknikën e lartë poetike që zotëron.
Download  |  Pages : 61-68
How to cite this article:
Meri Markiҫi. Frazeologjia në satirën e Gjergj Fishtës. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 5, Issue 4, 2018, Pages 61-68
International Journal of Multidisciplinary Research and Development International Journal of Multidisciplinary Research and Development