International Journal of Multidisciplinary Research and Development

International Journal of Multidisciplinary Research and Development


International Journal of Multidisciplinary Research and Development
International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Vol. 5, Issue 2 (2018)

Frazeologjia në prozën popullore -“Lojët Komtare” dhe “Prralla Kombëtare” të D.Kurtit


Meri Markiҫi

Autori folklorist, përveçse pasionant i punës së bërë, është edhe një njohës i mirë i dialekteve të shqipes. Me përmbledhjet “Prralla Kombëtare” dhe “Lojët Komtare”, Kurit ka arritur të na përcjellë dimensionet e gjuhës së folur, me karakteristikat e ligjërimit popullor, për të dalë narracioni tërheqës, veçori që e lënë lexuesin në pritje deri në fundin e ngjarjes dhe ku cilësitë mendore dhe fizike të personazheve: njerëz apo kafshë simbolike si: ujku, dhelpra, lepuri, ariu, etj. dalin aq të gjalla, sa mbahen mend për një kohë të gjatë. Gjatë gjurmimit të shprehjeve frazeologjike në këtë punimin, do të pasqyrohen karakteristikat e këtyre njësive, që na vijnë jo vetëm me një kuptim, por me shprehje ambige. Libri me titull interesant “Lojët Komtare” të Kurtit, është një lloj krejt i veçantë në literaturën tonë foklorike, didaktike dhe etnografike. Frazeologjizmat e shpërndara përgjatë teksteve e pasazheve gjuhësore të veprave i japin gjallëri dhe pasuri të jashtëzakonshme, jo vetëm tekstit, por fragmentit, paragrafit, thënies e deri strukturës së frazave. Metoda e përdorur është analiza dhe përshkrimi, realizuar përmes vjeljes së teksteve burimore dhe shfrytëzimit të literaturave të autorëve vendas e të huaj.
Download  |  Pages : 66-71
How to cite this article:
Meri Markiҫi. Frazeologjia në prozën popullore -“Lojët Komtare” dhe “Prralla Kombëtare” të D.Kurtit. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 5, Issue 2, 2018, Pages 66-71
International Journal of Multidisciplinary Research and Development International Journal of Multidisciplinary Research and Development